Living

Slik investerer du i en grønnere fremtid!

Slik investerer du i en grønnere fremtid!

Wave line SVG.

Bærekraftige investeringsmuligheter er et relativt nytt felt på det norske finansmarkedet, men et i stor vekst.

Bærekraftige investeringsmuligheter er et relativt nytt felt på det norske finansmarkedet, men et i stor vekst.

Slik investerer du i en grønnere fremtid!
Det er mye forskning som viser at det i dag er minst like lønnsomt å investere grønt. Vi ser det samme i nyhetene. Aksjefondet som har hatt aller best avkastning i Norge i 2020 heter Handelsbanken Bærekraftig Energi og har hittil gått opp 46,80 prosent hittil i år – til tross for pandemien!

Faktisk er det tilsynelatende en noe overraskende sammenheng: Under børsraset i vår tok norske fondskunder ut rundt 10 milliarder av tradisjonelle fond. Da folk satte pengene tilbake, ble like mange milliarder puttet i grønne fond.

Norgessjefen i Nordea, Randi Marjemaa, mener at utviklingen bærekraftsfondene er inne i, er en direkte konsekvens av COVID. Hennes analyse er at folk forlot tradisjonelle fond vi satt i av vane, og reinvesterte i bærekraft. – Vi merket et taktskifte i 2019 på bærekraft, men nå har det virkelig akselerert, sier hun til NRK.

Tre av de ti mest kjøpte fondene i september var grønne, blant dem nevnte Handelsbanken og Storebrand Fornybar Energi. Begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft.

Utover den økonomiske lønnsomheten er det viktig å huske at investeringer i ikke-bærekraftige selskaper og aktiviteter er med på å påføre samfunnet miljøkostnader som sjelden inngår i de finansielle beregningene. Når vi tar alle kostnader i betraktning, er det trygt å si at bærekraftige investeringer sannsynligvis er mest lønnsomme.

Etisk bankguide

I skrivende stund er et verktøy som skal gjøre det lettere for nybegynnere å velge riktig bank og fond nettopp lansert: Etisk Bankguide. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Gustavo Parra de Andrade er prosjektleder for Etisk bankguide og rådgiver i bærekraftig finans hos Framtiden i Våre Hender (FIVH). Han ser tydelig at stadig flere nordmenn ikke bare er opptatt av hvor mye avkastning de kan få, men også av hvordan avkastningen skapes.

– En stadig økende andel av spareprodukter som tilbys kundene i privatmarkedet, i hvert fall i Norge og i Europa, blir forvaltet med hensyn til såkalte ESG-faktorer som omhandler miljø-, samfunns- og selskapsstyring. Man anslår at slike fond vil være normen, og ikke unntaket, i markedet innen noen få år, forklarer Gustavo. – Det har også vært en god utvikling i bedriftsmarkedet, hvor bankene har begynt å stille krav om oppnåelse av klimamål som en del av betingelser i lån til bedrifter.

Her kan du se hele oversikten til den rykende ferske etiske bankguiden. Foto: Skjermdump fra etiskbankguide.no

Cultura bank klar vinner

På toppen av listen ruver landets eneste «grønne» og etiske bank, Cultura Bank, med 98% totalscore. Banken scorer 100% innenfor 10 temaområder, blant annet innenfor biologisk mangfold, menneskerettigheter, jordbruk og energi. Cultura er landets eneste bank som praktiserer full åpenhet rundt sine lånebøker.

På de tre neste plasseringene ligger Storebrand (87%), Sparebank1 Østlandet (86%) og SparebankenVest (83%). Ved hvert aktør kan man gå inn og få en nærmere forklaring av resultatene. Etisk bankguide skriver blant annet at forsikringsselskapet Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i fondsforvaltningene, og har blitt mer transparente med årene.

Andre tilbydere av grønne fond er DNB, KLP, Nordea og Eiendomsselskapet MIRIS. – Gode retningslinjer er en forutsetning for bærekraftige investeringer, men ingen garanti. Derfor tar vi noen stikkprøver og sjekker etterlevelse av retningslinjene i praksis, forklarer Andrade.

Etisk bankguide gir også forbrukerne en mulighet til å fortelle banken sin at de er opptatt av etikk og bærekraft. – Man kan sende en melding til banken gjennom nettsiden, og også finne et bedre alternativ hvis man ikke synes den nåværende banken presterer bra nok, sier eksperten på bærekraftig finans.

Gustavo Parra de Andrade forklarer at det dessverre ikke er så lett å bytte bank i Norge i dag, men at de fleste er altfor lojale med sin bank. – Mange vet ikke at de har ganske mye rom for påvirkning innenfor etikk og bærekraft når de først har bestemt seg for å forbli bankkunde. Tusenvis har allerede sendt meldinger til sin bank gjennom nettsiden til Etisk bankguide, og ut ifra tilbakemeldinger vi får kan jeg si at bankene lytter til kundene sine som er opptatt av dette!

Det er mye forskning som viser at det i dag er minst like lønnsomt å investere grønt. Vi ser det samme i nyhetene. Aksjefondet som har hatt aller best avkastning i Norge i 2020 heter Handelsbanken Bærekraftig Energi og har hittil gått opp 46,80 prosent hittil i år – til tross for pandemien!

Faktisk er det tilsynelatende en noe overraskende sammenheng: Under børsraset i vår tok norske fondskunder ut rundt 10 milliarder av tradisjonelle fond. Da folk satte pengene tilbake, ble like mange milliarder puttet i grønne fond.

Norgessjefen i Nordea, Randi Marjemaa, mener at utviklingen bærekraftsfondene er inne i, er en direkte konsekvens av COVID. Hennes analyse er at folk forlot tradisjonelle fond vi satt i av vane, og reinvesterte i bærekraft. – Vi merket et taktskifte i 2019 på bærekraft, men nå har det virkelig akselerert, sier hun til NRK.

Tre av de ti mest kjøpte fondene i september var grønne, blant dem nevnte Handelsbanken og Storebrand Fornybar Energi. Begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft.

Utover den økonomiske lønnsomheten er det viktig å huske at investeringer i ikke-bærekraftige selskaper og aktiviteter er med på å påføre samfunnet miljøkostnader som sjelden inngår i de finansielle beregningene. Når vi tar alle kostnader i betraktning, er det trygt å si at bærekraftige investeringer sannsynligvis er mest lønnsomme.

Etisk bankguide

I skrivende stund er et verktøy som skal gjøre det lettere for nybegynnere å velge riktig bank og fond nettopp lansert: Etisk Bankguide. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Gustavo Parra de Andrade er prosjektleder for Etisk bankguide og rådgiver i bærekraftig finans hos Framtiden i Våre Hender (FIVH). Han ser tydelig at stadig flere nordmenn ikke bare er opptatt av hvor mye avkastning de kan få, men også av hvordan avkastningen skapes.

– En stadig økende andel av spareprodukter som tilbys kundene i privatmarkedet, i hvert fall i Norge og i Europa, blir forvaltet med hensyn til såkalte ESG-faktorer som omhandler miljø-, samfunns- og selskapsstyring. Man anslår at slike fond vil være normen, og ikke unntaket, i markedet innen noen få år, forklarer Gustavo. – Det har også vært en god utvikling i bedriftsmarkedet, hvor bankene har begynt å stille krav om oppnåelse av klimamål som en del av betingelser i lån til bedrifter.

Her kan du se hele oversikten til den rykende ferske etiske bankguiden. Foto: Skjermdump fra etiskbankguide.no

Cultura bank klar vinner

På toppen av listen ruver landets eneste «grønne» og etiske bank, Cultura Bank, med 98% totalscore. Banken scorer 100% innenfor 10 temaområder, blant annet innenfor biologisk mangfold, menneskerettigheter, jordbruk og energi. Cultura er landets eneste bank som praktiserer full åpenhet rundt sine lånebøker.

På de tre neste plasseringene ligger Storebrand (87%), Sparebank1 Østlandet (86%) og SparebankenVest (83%). Ved hvert aktør kan man gå inn og få en nærmere forklaring av resultatene. Etisk bankguide skriver blant annet at forsikringsselskapet Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i fondsforvaltningene, og har blitt mer transparente med årene.

Andre tilbydere av grønne fond er DNB, KLP, Nordea og Eiendomsselskapet MIRIS. – Gode retningslinjer er en forutsetning for bærekraftige investeringer, men ingen garanti. Derfor tar vi noen stikkprøver og sjekker etterlevelse av retningslinjene i praksis, forklarer Andrade.

Etisk bankguide gir også forbrukerne en mulighet til å fortelle banken sin at de er opptatt av etikk og bærekraft. – Man kan sende en melding til banken gjennom nettsiden, og også finne et bedre alternativ hvis man ikke synes den nåværende banken presterer bra nok, sier eksperten på bærekraftig finans.

Gustavo Parra de Andrade forklarer at det dessverre ikke er så lett å bytte bank i Norge i dag, men at de fleste er altfor lojale med sin bank. – Mange vet ikke at de har ganske mye rom for påvirkning innenfor etikk og bærekraft når de først har bestemt seg for å forbli bankkunde. Tusenvis har allerede sendt meldinger til sin bank gjennom nettsiden til Etisk bankguide, og ut ifra tilbakemeldinger vi får kan jeg si at bankene lytter til kundene sine som er opptatt av dette!

More like this

关于更多

No items found.